Đọc sách của Watchman Nee và Witness Lee Trực Tuyến

Suối Nước Sống hân hạnh cung cấp văn bản đầy đủ của nhiều ấn phẩm từ lời chức vụ. Qua ống dẫn này, chúng tôi thật sự hy vọng rằng sự phong phú của Đấng Christ sẽ được gieo ra khắp đất vì ích lợi cho tất cả con cái Chúa.

Chúng tôi đính kèm danh sách các ấn phẩm mới được phát hành gần đây. Xin vào thăm trang web thường xuyên để nắm bắt những thông tin mới và vui lòng chia sẻ với bạn bè, gia đình về những sự giàu có của lời chức vụ. Chúng tôi hoan nghênh những đề xuất và yêu cầu của các anh chị em, xin vui lòng gửi thư điện tử về Info@suoinuocsong.com.

Những sách xuất bản gần đây

Ngày Tên Sách
9/21/2012 Nghiên cứu sự sống 1 Cô-rin-tô quyển 3
9/21/2012 Nghiên cứu sự sống 1 Cô-rin-tô quyển 2
9/11/2012 Bài học sự sống
9/11/2012 Nghiên cứu sự sống 1 Cô-rin-tô quyển 1
8/23/2012 Người thấy khải thị thần thượng

Lưu ý: Chúng tôi hy vọng nhiều người sẽ được hưởng lợi ích từ những sự phong phú thuộc linh này. Tuy nhiên, để tránh nhầm lẫn, chúng tôi yêu cầu rằng không có tài liệu nào ở đây được tải về hoặc sao chép và tái bản ở nơi khác bằng điện tử hay bất kỳ hình thức nào. Suối Nước Sống giữ bản quyền đầy đủ về tất cả các tài liệu ở đây và hy vọng khách truy cập sẽ tôn trọng điều này.